spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdõoldal arrow A mai falu
Körséta a községben Print E-mail

 

Az elmúlt években a község jelentõs fejlõdést mutatott. Hévíz fejlõdése, a turizmus megjelenése a kezdetektõl hatással volt a településre. A fokozatosan kialakuló fürdõélet munkaalkalmat teremtett a helybelieknek. Ha Zalaegerszeg felõl érkezik a látogató a községbe, az 1990-es években felépült új "lakótelep" tûnik a szemébe. A közel 100 családi ház, 3 új utcába rendezõdik. Ugyancsak ezen a részen található a Vital Hotel, a Páhok Panzió és Étterem.Image

 

A Fõ utca és a Balassi utca keresztezõdésében áll Szent Flórián, a tûzoltók védõszentjének szobra, melyet a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület állíttatott alapításuk 100. évfordulójára. Délebbre haladva a Fõ utcából nyugati irányban, a Kolping utcában található a falu temetõje, melynek ravatalozóját szintén ez idõ tájt építették újjá. 2003-ban haranglábat és új lélekharangot is kapott a temetõ. A Hévízre vezetõ úton található a Solar Campig, és a Pelsõczy Camping. A Hûvösvölgyi Csárda, és az újonnan átadott Plus diszkont áruház.

 

A keresztezõdésben található a templom és az iskola a tornateremmel. A község mûemléke a XVIII. századi templom. A templomot 1770-ben kezdték építeni barokk stílusban Koller Ignác veszprémi püspök rendeletére, saját költségén, a lakosság munkaerejének felhasználásával. Titulusa a "Szent Kereszt felmagasztaltatása". A templom barokk fõoltárán két angyal, szószékén a négy evangélista szobra látható. Hajója három boltszakaszos, szentélye nyugatra néz. Az egykori templomból a XVIII. században az oltárt és a harangot hozták át barokk utódjába. Az oltárt a hajó egyik fülkéjébe helyezték el, de az a XIX. század során tönkrement. A mai templom mellett látható Alsópáhok elsõ és második világháborús áldozatainak emlékmûve.

 

Szemben velük a 90-es években készült plébánia és a Kolping Család Egyesület közösségi háza található. A templom mögött a domboldalban épült fel a Kolping Családi Hotel és Képzõ Központ. Tõle délebbre épül a Tornácos Lakópark és Panzió, újabb lehetõséget biztosítva az idelátogatóknak a kellemes pihenéshez. A falu életét irányító önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban mûködik. Mellette a posta épületében került kialakításra a telepostaház, hogy a lakosságnak lehetõséget adjon a világháló gyors eléréséhez.

A falunak már az 1970-es évek elejétõl fogva volt óvodája. Az épület korábban a tsz, az elõtt pedig a majorság intézõjének tulajdona volt. Jelenleg 3 korcsoportban, 6 csoportszobában folyik a 3-6 éves korosztály nevelése. Ugyancsak ebben a "kiskastélynak" nevezett épületben kapott helyet az iskola étterme és a falu szociális étkeztetését is ellátó konyha. Valamint az összes helyi intézmény gazdasági ügyeit lebonyolító GESZ iroda. Az épület utcai részén található a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltsége. 2005-ben elkezdõdött és 2 év alatt megvalósult az óvoda teljes korszerûsítése, új tornateremmel, valamint a konyha és a GESZ helyiségeinek bõvítése. Ebédlõ is épült a kibõvített keleti szárnyban.

 

Tovább haladva a Fõ utcán, a Nemesboldogasszonyfai falurészbe vezetõ úthoz érkezik a látogató. A falu legdinamikusabban fejlõdõ területe ez, kialakításra került kb. 400 lakótelek, néhányon már el is kezdõdött az építkezés. A nemesi falurészen 1999-ben faluházat, majd egy helyreállított tûzoltó szerkocsit avatott a falu. Nemesboldogasszonyfa római katolikus templomát 1936-ban építették, tornyát 1940-ben villám sújtotta. 1994-ben felújították, a községben ingatlan tulajdonnal rendelkezõ német és osztrák állampolgárok anyagi segítségével.

 

Visszatérve a faluba, az 1969-ben átadott mûvelõdési ház és klub könyvtár felújított épülete magasodik. Mellette 1984-85-ben új orvosi rendelõt és szolgálati lakást építettek. A turizmus hatása érzõdik a falukép megváltozásán is. Ezt mutatja az újonnan épült lakóházak mérete is, melyeket vendégfogadásra is alkalmassá tettek, valamint a felépült szálláshelyek. A falu vendégeit és a környék lakosait szolgálja a nagy hagyományokkal rendelkezõ, 1997-ben felújított Becsali Csárda a keszthelyi út torkolatában. A község lehetõségei vonzzák a befektetõket, így az ingatlanok értéke emelkedik. Több külföldi állampolgár is vásárolt már házat Alsópáhokon.

 

2003 nyarától horgásztó várja a pecázás szerelmeseit a falu határában, a Keszthelyi út mellett. A tõzeg kitermelés helyén feltöltött, kb. 4 m mély tiszta vizû tó, kulturált kikapcsolódást és jó fogást ígér a látogatóinak. A falu déli végén szintén családias lakó övezet került kialakításra, az 1980-as években. A falu rendezési terve itt is új lakótelkeket jelölt ki, melyeknek most folyik a közmûvesítése.

 

A község a további fejlõdés érdekében 2007 évben az újonnan megalakult Hévízi Kistérségi Társuláshoz csatlakozott.  Felismerve a területfejlesztésben, a turizmus fejlesztésében és a környezetvédelemben rejlõ közös érdekeltségeket, a kistérségi fejlesztés lehetõségeit.

 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB