spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Kezdoldal arrow A mai falu
Krsta a kzsgben Print E-mail

 

Az elmúlt években a község jelents fejldést mutatott. Hévíz fejldése, a turizmus megjelenése a kezdetektl hatással volt a településre. A fokozatosan kialakuló fürdélet munkaalkalmat teremtett a helybelieknek. Ha Zalaegerszeg fell érkezik a látogató a községbe, az 1990-es években felépült új "lakótelep" tnik a szemébe. A közel 100 családi ház, 3 új utcába rendezdik. Ugyancsak ezen a részen található a Vital Hotel, a Páhok Panzió és Étterem.Image

 

A F utca és a Balassi utca keresztezdésében áll Szent Flórián, a tzoltók védszentjének szobra, melyet a helyi Önkéntes Tzoltó Egyesület állíttatott alapításuk 100. évfordulójára. Délebbre haladva a F utcából nyugati irányban, a Kolping utcában található a falu temetje, melynek ravatalozóját szintén ez id tájt építették újjá. 2003-ban haranglábat és új lélekharangot is kapott a temet. A Hévízre vezet úton található a Solar Campig, és a Pelsczy Camping. A Hvösvölgyi Csárda, és az újonnan átadott Plus diszkont áruház.

 

A keresztezdésben található a templom és az iskola a tornateremmel. A község memléke a XVIII. századi templom. A templomot 1770-ben kezdték építeni barokk stílusban Koller Ignác veszprémi püspök rendeletére, saját költségén, a lakosság munkaerejének felhasználásával. Titulusa a "Szent Kereszt felmagasztaltatása". A templom barokk foltárán két angyal, szószékén a négy evangélista szobra látható. Hajója három boltszakaszos, szentélye nyugatra néz. Az egykori templomból a XVIII. században az oltárt és a harangot hozták át barokk utódjába. Az oltárt a hajó egyik fülkéjébe helyezték el, de az a XIX. század során tönkrement. A mai templom mellett látható Alsópáhok els és második világháborús áldozatainak emlékmve.

 

Szemben velük a 90-es években készült plébánia és a Kolping Család Egyesület közösségi háza található. A templom mögött a domboldalban épült fel a Kolping Családi Hotel és Képz Központ. Tle délebbre épül a Tornácos Lakópark és Panzió, újabb lehetséget biztosítva az idelátogatóknak a kellemes pihenéshez. A falu életét irányító önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban mködik. Mellette a posta épületében került kialakításra a telepostaház, hogy a lakosságnak lehetséget adjon a világháló gyors eléréséhez.

A falunak már az 1970-es évek elejétl fogva volt óvodája. Az épület korábban a tsz, az eltt pedig a majorság intézjének tulajdona volt. Jelenleg 3 korcsoportban, 6 csoportszobában folyik a 3-6 éves korosztály nevelése. Ugyancsak ebben a "kiskastélynak" nevezett épületben kapott helyet az iskola étterme és a falu szociális étkeztetését is ellátó konyha. Valamint az összes helyi intézmény gazdasági ügyeit lebonyolító GESZ iroda. Az épület utcai részén található a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltsége. 2005-ben elkezddött és 2 év alatt megvalósult az óvoda teljes korszersítése, új tornateremmel, valamint a konyha és a GESZ helyiségeinek bvítése. Ebédl is épült a kibvített keleti szárnyban.

 

Tovább haladva a F utcán, a Nemesboldogasszonyfai falurészbe vezet úthoz érkezik a látogató. A falu legdinamikusabban fejld területe ez, kialakításra került kb. 400 lakótelek, néhányon már el is kezddött az építkezés. A nemesi falurészen 1999-ben faluházat, majd egy helyreállított tzoltó szerkocsit avatott a falu. Nemesboldogasszonyfa római katolikus templomát 1936-ban építették, tornyát 1940-ben villám sújtotta. 1994-ben felújították, a községben ingatlan tulajdonnal rendelkez német és osztrák állampolgárok anyagi segítségével.

 

Visszatérve a faluba, az 1969-ben átadott mveldési ház és klub könyvtár felújított épülete magasodik. Mellette 1984-85-ben új orvosi rendelt és szolgálati lakást építettek. A turizmus hatása érzdik a falukép megváltozásán is. Ezt mutatja az újonnan épült lakóházak mérete is, melyeket vendégfogadásra is alkalmassá tettek, valamint a felépült szálláshelyek. A falu vendégeit és a környék lakosait szolgálja a nagy hagyományokkal rendelkez, 1997-ben felújított Becsali Csárda a keszthelyi út torkolatában. A község lehetségei vonzzák a befektetket, így az ingatlanok értéke emelkedik. Több külföldi állampolgár is vásárolt már házat Alsópáhokon.

 

2003 nyarától horgásztó várja a pecázás szerelmeseit a falu határában, a Keszthelyi út mellett. A tzeg kitermelés helyén feltöltött, kb. 4 m mély tiszta viz tó, kulturált kikapcsolódást és jó fogást ígér a látogatóinak. A falu déli végén szintén családias lakó övezet került kialakításra, az 1980-as években. A falu rendezési terve itt is új lakótelkeket jelölt ki, melyeknek most folyik a közmvesítése.

 

A község a további fejldés érdekében 2007 évben az újonnan megalakult Hévízi Kistérségi Társuláshoz csatlakozott.  Felismerve a területfejlesztésben, a turizmus fejlesztésében és a környezetvédelemben rejl közös érdekeltségeket, a kistérségi fejlesztés lehetségeit.

 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB